Privacy HV JUPITER ‘76

Welke persoonlijke gegevens verzamelt de vereniging en waarom?
NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer ouders en leerlingen): om leden en ouders te kunnen informeren en bereiken voor communicatie
Leeftijdsgegevens: (geboortedatum) om leden juist te kunnen plaatsen, per leeftijdscategorie
Bankgegevens (nummer en tenaamstelling): om contributie te kunnen incasseren.
Digitale bewijzen van betaling van de contributie.
Foto’s/films van teams en spelers, gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere verenigingsgerelateerde activiteiten.
Toelichting: dit materiaal kan worden gebruikt voor technische ontwikkeling en/of voor promotiemateriaal.

Hoe worden deze gegevens verkregen?
Ouders of (potentiële) leden vullen deze in via het online inschrijfformulier op de website www.jupiter76.nl.
Ouders of (potentiële) leden sturen gegevens per post of digitaal (via de mail) op verzoek van de vereniging.
Foto en filmmateriaal: door ouders of (potentiële) leden aangeleverd of door een fotograaf welke wij hebben gevraagd.
Ouders of (potentiële) leden vullen deze in via het online aanmeldformulier voor de digitale nieuwsbrief.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt?
Leden kunnen indelen in de juiste leeftijdscategorie.
Communicatie over trainingen en betaling.
Statistiek (geanonimiseerd) voor inschattingen/onderbouwing voor het aanvragen van subsidies e.d.
Werving en marketing m.b.t. cursussen binnen organisatie.
Voor de database van de nieuwsbrief.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Bestuurs- en commissieleden.
Deze gegevens komen via de website welke wordt gehost door Merkmonsters.
Spelende leden en coaches via de HandbalNL app. In de app kun je je privacy-niveau zelf aanpassen.

Waar worden de gegevens bewaard?
Gegevens blijven gedurende het lidmaatschap bewaard in sportlink Club, het afgeschermde ledenprogramma van het NHV.
Daarnaast bewaren bestuurs-, commissie-, en kaderleden gegevens voor hun eigen taakuitvoering. Contactgegevens worden opgenomen in WhatsApp voor de groepen per team, bestuur of commissies.


Met wie worden gegevens gedeeld?
De trainer en coach zijn in het bezit van een naam- en telefoonlijst. Deze lijst kan worden geraadpleegd om contact te leggen met ouders in noodgevallen
Binnen de teams wordt gebruik gemaakt van WhatsApp groepen.

Toestemming bij plaatsing foto’s/filmpjes
Bij de inschrijving vragen wij ouders en leden toestemming voor het plaatsen van foto/video(’s) waar zijzelf of hun kind op te zien is.

Wilt u meer weten over uw rechten omtrent persoonsgegevens: Bezoek de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Franeker, 1 januari 2020